Healing

Varje människa är unik och har enorma krafter.
En av mina förmågor är att kunna ge healing.    
                                                            Bengt
hander (142K)

Healingen jag utför är en mycket kraftfull behandlingsmetod. De flesta personer som fått ta del av den har märkt en stor förbättring från sina sjukdomssymtom. Många gånger märker personen en förändring direkt, men healingen fortsätter verka under lång tid. Inget fall är heller det andra likt. Bland annat har olika ögonproblem, exempelvis grå starr, ofta visat på en tydlig förbättring. Många klienter, som har varit hos ögonläkare och fått diagnosen grå starr har efter behandlingen, genom ny undersökning hos ögonläkare, fått bekräftat att de inte behöver operera sina ögon längre.

Värk försvinner, trasiga ryggar stärks och sjukdomssymtom som läkarna inte kunnat göra något åt eller ens kunnat diagnostisera försvinner och mycket, mycket annat. Därmed inget ont sagt om läkarvetenskapen, men jag tror att läkarvetenskapen och den alternativa borde samarbeta, så att den fysiska forskningen fick del av den mediala kunskapen och vice versa. Detta samarbete finns i många länder, exempelvis Norge, England och Tyskland, medan Sverige tyvärr halkar efter.

Vad som händer vid en healingsession är svårt att förklara eftersom ingen nu levande människa egentligen vet fullt ut. Att det är en form av energiöverföring, som höjer kroppens olika vibrationer är helt klart. Detta känns bland annat genom den värme som ofta alstras. Du får också automatiskt en chakrabalansering, eftersom det inte går att utföra en riktig healing, utan att klientens chakran samtidigt balanseras. Healingenergin kallar jag för livsenergi eller gudsenergi och ofta när jag har gett en healing, brukar kunden berätta hur han/hon har känt hur energier har börja arbeta i kroppen och att cellerna börjat vakna till liv. Någon sa att det kändes som att cellerna började dansa av livsglädje. Det är den glädjen som många klienter berättar om för mig efteråt. Den enorma livsglädje de känner efter behandlingen.

Trots att många tidigare upplevt att de inte haft någon livslust alls, så känner de ett lugn och en harmoni med livet efter behandlingen. En förnöjsamhet med sitt liv och en nyfikenhet på vad det har att erbjuda. En livsglädje som oftast stannar kvar under lång tid och gör livet mycket enklare för dem att leva. Det har visat sig att de som fått diagnosen utmattningssyndrom eller "har gått i väggen", "blivit utbränd", som det också ofta kallas utanför diagnosvärlden, fylls av kraft och livslust redan efter en healing och massagebehandling. Många av mina klienter har varit sjukskrivna i flera år, men börjat arbeta efter 1 - 3 behandlingar hos mig, dvs 2 - 3 Veckor. En del vill inte tillbaka till en arbetsplats, där de "bränt ut sig", utan börjar leta efter nytt arbete istället. Något de inte haft ork till tidigare, men de upplever att livet kommit tillbaka och att de exempelvis kan börja gå och handla i affärer igen och träffa människor. Något som ofta är omöjligt annars vid ett utmattningssyndrom.

Själv känner jag intuitivt var jag ska placera händerna på klienten för bästa verkan. Ibland är det en bit ifrån personens kropp, och ibland är det direkt på den skadade/värkande kroppsdelen. För det mesta är det en kombination av tekniker som avlöser varandra. Kroppen måste också ses ur ett holistiskt perspektiv, som en helhet och behandlas därefter. Känsloliv och fysiska krämpor hör ihop.

Trots att healingkraften, som jag förmedlar är mycket kraftfull, kan jag som healer aldrig lova att symtomen från ett sjukdomstillstånd skall försvinna, även om kunden väldigt ofta kan uppleva, att det är det som inträffar och att det blir en klar förbättring. Det är inte jag som bestämmer vad som ska hända, utan jag är endast en tacksam förmedlare av healingkraften. Tacksam för att jag fått den här förmågan i detta livet och tacksam för att jag få se hur människors ansikten lyser upp av glädje.

När man ska försöka förklara vetenskapligt vad som hänt, när en person blivit bättre genom att få healing, nämner ofta skeptikern placeboeffekten med en fnysning och att den inte är något att bry sig om. Det är bara vetenskapliga test, där de har kontroll över hela processen som räknas i deras värld. En sådan åsikt visar endast på att de har en djup rädsla över att inte ha totalkontroll på livets alla ingredienser.

Vi måste börja förstå att placebo kanske är den bästa vägen att bli läkt. Då kommer läkningen inifrån personens inre, dvs personens självläkningsprogram har startat upp på en intensivare nivå och det är mycket mer verksamt än om det kommer genom medicinska piller eller liknande. Inget ont om medicin, för den behövs ibland, men om det går att undvika genom att kroppen självläker genom exempelvis rätt kost, motion eller healing, så är detta att föredra i min värld.

En av anledningarna till att det inte går att göra exakta upprepande vetenskapliga test, på vad som händer vid en placeboeffekt, är att vi människor är olika och vi har upplevt totalt olika saker. Det är genom det vi har upplevt och hur vi känslomässigt bearbetat och tagit emot upplevelserna, vi har blivit den vi är idag. Det är också detta som utformar vår läkningsförmåga bland annat.

Jag personligen har inget större behov av att få reda på varför ett tillfrisknande sker, utan det viktiga för mig är att personen jag försöker hjälpa blir friskare och förhoppningsvis öppnar upp sig för att det finns en större verklighet än den man upplever genom de fem sinnena syn, hörsel, känsel, lukt och smak.Ellbo Terapi AB

Annette: 070-369 73 09

Bengt: 070-491 37 45

Adress: Ellbo Terapi AB
Ellbo Parkgata 7
463 33 Lilla Edet

epostadress:hem@ellboterapi.se

Medlemmar i SFKM, Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin

Innehar F-skattesedel, behandlingsskade- & ansvarsförsäkring.


Gilla oss på
Facebook