Hypnoanalys - hypnoterapi


Det finns många olika typer av problem och ibland kan det vara svårt att finna orsaken till dessa. Med hjälp av hypnoanalys kan man hitta grundorsaken till problemen, vilka kan ha varit undertryckta, men ändå finnas kvar i botten av vårt undermedvetna. Genom hypnoanalysen kan man komma åt dessa svåra och ofta obehagliga minnen som har blivit bortträngda och därför aldrig bearbetats. Många av oss har traumatiska barndomsminnen som vi inte är medvetna om, vilket beror på att vi som barn inte kunde hantera det som hände då.

Om ett barn inte får hjälp med att hantera och bearbeta alla otäcka, obehagliga situationer och händelser så trängs den traumatiska händelsen ned i det s.k. undermedvetna. Detta betyder inte att traumat försvinner, det finns kvar och påverkar våra känslor och beteenden i vuxen ålder.

Med hjälp av analysen kan man klargöra dessa blockerade minnen, vilket leder till att man kommer till insikt när det gäller vad som orsakat symptomen. När orsaken åskådliggörs försvinner oftast symtomen och man blir fri från bortträngningen. Om man utgår från orsak och verkan, så är det lättare att inse att det är först när vi kan förstå vad som är upphov till problemet som vi kan göra någonting åt det.

Det kan vara arbetsamt och känslomässigt tungt att gå i analys. Det är på grund av att det kommer upp känslor som ska bearbetas, och att dra igång processen - att arbeta med sig själv kan emellanåt kännas mycket svårt. Hypnoanalysen är psykoanalys under hypnos. När det gäller den klassiska psykoanalysen når man ofta målet efter flera års terapi, vilket blir väldigt dyrt för klienten. Användningen av hypnos förkortar analysperioden markant, men det är en individuell terapi och det är därför mycket svårt att säga exakt hur många sessioner som krävs för varje individ och man bör räkna med 8-15 sessioner. Hypnoanalysen kan också vara till stor hjälp där problemen orsakar fysiska symtom och där sjukvården inte kan hjälpa till med att nå den underliggande orsaken.
 Ellbo Terapi AB

Annette: 070-369 73 09

Bengt: 070-491 37 45

Adress: Ellbo Terapi AB
Ellbo Parkgata 7
463 33 Lilla Edet

epostadress:hem@ellboterapi.se

Medlemmar i SFKM, Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin

Innehar F-skattesedel, behandlingsskade- & ansvarsförsäkring.


Gilla oss på
Facebook